<![CDATA[Värinautit - Värinautti-blogi]]>Mon, 20 Jan 2020 00:25:52 +0200Weebly<![CDATA[Kirja-arvostelu]]>Sun, 10 Mar 2019 17:47:56 GMThttp://varinautit.fi/blogi/kirja-arvosteluTulosta Värinauttien kirja-arvostelu tehtävä alta ja jaa kuva omasta kirja-arvostelustasi blogin kommenteissa!
]]>
<![CDATA[Oodi yhteisopettajuudelle]]>Sun, 24 Feb 2019 10:45:10 GMThttp://varinautit.fi/blogi/oodi-yhteisopettajuudelle
​"Yhdessä saamme aikaan enemmän!"


Tähän toteamukseen Värinautteina työskentelevien Annin ja Mona jo 9-vuotinen Värinautti- projektikin kiteytyy. Työskentelemme yhdessä sekä Värinauttien parissa, että omissa työyhteisöissä, jossa näemme yhteisopettajuuden mahdollisuudet ja ilot joka päivä.

Värinauttien Anni työskentelee luokanopettajana 57 oppilaan ja kolmen opettajan yhdysluokassa Helsingissä. Luokka työskentelee yhdessä kahden luokkahuoneen kokoisessa tilassa ja oppilaat istuvat 4-8 hengen pöytäryhmissä. Pulpetteja ei ole, mutta jokaisella oppilaalla on luokassa oma lipaston laatikko.

Kolmen opettajan yhteiset oppitunnit ja yhteissuunnittelu on ollut niin hieno ja ammattitaitoa kasvattava kokemus, ettei Anni enää halua palata vetämään yksin omaa luokkaa neljän seinän sisälle. Oppilaan kohtaaminen ja opetuksen eriyttäminen onnistuvat paremmin kolmen opettajan silmin ja ideoin. Oma ammattitaito kasvaa seuratessa kollegoiden opetusta ja tapaa kohdata oppilaita.

Tänä vuonna luokka on ollut myös vailla suomen kielen tehtäväkirjoja, joten materiaalia on ideoitu ja tehty paljon itse. Värinauttien materiaalit ja opeoppaat ovat olleet kovassa käytössä. Samoin kuin jotkut luokalle tehdyt monisteet ovat päätyneet Värinauttien sivuille.

Värinauttien Mona puolestaan työskentelee 28 oppilaan luokassa Englannissa jakaen suunnitteluvastuun koko lukuvuoden ajan työparinsa kanssa. Kaksi rinnakkaisluokkaa, eli yhteensä 60 oppilasta, työskentelevät usein erilaisissa ryhmissä ja välillä koko porukka yhdessä. Suunnitttelu ja eri tuntien ja projektien vetovastuu vaihtelee, mutta päätökset oppituntien sisällöistä ja materiaaleista tehdään aina yhdessä.

Työparin kanssa työskentely on todella voimauttavaa ja hauskaa. Aina voi kysyä neuvoa ja vaihtaa ajatuksia ja jatkuva kommunikaatio toisen ammattilaisen kanssa on parasta, mitä Mona työssään tietää. Työpäivän aikana on aina joku, jonka kanssa jakaa ilot ja surut.

Englannissa on tyypillistä työskennellä rinnakkaisluokan kanssa tiiviisti yhdessä, mutta Monan koulussa myös suunnitteluun ja kouluarjen sujuvaan pyörimiseen yhteistyössä työparin kanssa annetaan paljon aikaa ja mahdollisuuksia. On ihana huomata, että myös koulun johto tietää, mitä tekee opettajan työstä useille mielekästä.

Värinauttien toimintakin perustuu yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Siitä syntyi myös Värinauttien uusin idea, joka on Värinauttien aakkoset opettajille -juliste.

Kyseinen juliste on oodi yhdessä tekemiselle ja yhteisopettajuulle. Eli siis sille kaikelle hyvälle.


Tulosta Värinauttien juliste opehuoneen seinään tai monistuskoneen viereen ilahduttamaan sinunkin kollegojasi!
​Juliste aukeaa PDF-tiedostona, joka on helppo tulostaa.
Suosittelemme tulostamaan julisteen A3-kokoisena.
]]>
<![CDATA[Ilmiöpohjainen oppiminen Värinauttien kanssa]]>Mon, 14 Jan 2019 17:49:42 GMThttp://varinautit.fi/blogi/ilmiopohjainen-oppiminen-varinauttien-kanssaPicture
Julkaistu alun perin Alkuopetus 2/2018 lehdessä.

Olemme työskennelleet Värinautteina vuodesta 2010 lähtien luokanopettajana työskentelyn ohessa. Värinauttien toiminnassa on alusta pitäen ollut mukana elementtejä ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Aloitimme työskentelyn Värinautteina Hämeenlinnan Lasten Taidefestivaali Hippaloilta, joissa rakensimme useana vuotena oman osuutemme ja esiintymisemme kulloisenkin vuoden teeman ympärille. Tämän jälkeen olemme tehneet lapsille suunnatun taidenäyttelyn, värityssatukirjoja sekä paljon maksutonta materiaalia eri teemojen ympärille. Viimeisimpänä olemme alkaneet koota opettajille materiaalia opettajanoppaiden muodossa. Kaikessa työskentelyssämme on mukana piirteitä ilmiöpohjaisesta ja monialaisesta oppimisesta, sillä koemme ne tärkeäksi osaksi oppimista.

Värinauttien perusperiaatteet, aito kohtaaminen, luovuus, osallisuus ja vuorovaikutus, onnistuvat parhaiten erilaisten ilmiöiden tarkastelun kautta. Ilmiöpohjainen oppiminen asettaa selkeät raamit oppimiselle, mutta samalla mahdollistaa valtavan määrän eri työtapoja, pedagogisia ja didaktisia valintoja ja mahdollisuuksia oppilaan omaan oivaltamiseen ja osallisuuteen. Juuri tällaisista lähtökohdista me haluamme luoda oppimateriaalia.

Ilmiöpohjainen oppiminen painottuu vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jossa korostuvat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja tutkiva oppiminen lapsen omasta kokemusmaailmasta lähtöisin. Ilmiöpohjainen oppiminen, lapsilähtöinen työskentely ja tutkiva oppiminen ovat varsinkin alkuopetuksen parissa työskenteleville opettajille tuttu työskentelytapa. Monissa alkuopetuksen luokissa opetus suunnitellaan ja toteutetaan viikottaisten tai jaksottaisten teemojen ympärille ja samaa aihetta käsitellään useiden eri oppiaineiden tunneilla. Tällainen työskentely heijastuu myös siinä työssä, jota teemme Värinautteina.

Työskentelemme molemmat alkuopetuksen luokissa. Anni työskentelee 60 oppilaan ja kolmen opettajan yhdistelmäluokassa Helsingissä ja Mona on opettajana 30 5­6­vuotiaan oppilaan ekaluokassa Watfordissa, Englannissa. Teemme paljon materiaalia omiin luokkiimme ja materiaalin jakaminen, sekä hyvän idean ja hyväksi havaitun materiaalin kierrättäminen on meille tärkeää työtä.

Vuosien varrella olemme luoneet paljon erilaista oppimateriaalia eri teemojen ympärille. Tästä esimerkkinä on materiaali mörköjen ympärille käsittelemään pelkoja, ja vuodenaikojen ympärille kootut materiaalit käsittelemään vuodenaikoja ja luonnon kiertokulkua monialaisesti. Viime vuonna päätimme koota ensimmäisen opettajanoppaamme, joka käsittelee suomen 19 kielen kirjaimia. Opettajanoppaidemme avulla haluamme tarjota opettajille lisää työkaluja ja materiaalia erilaisten ilmiöiden ja teemojen tarkasteluun.

Opettajanoppaamme sisältävät ennen kaikkea ideoita toteutettaviksi luokkahuoneisssa. Niiden materiaalia on mahdollista ja suotavaa soveltaa omalle luokalle sopivaksi. Materiaalin ei myöskään ole tarkoitus jakautua eri oppiaineiden tunneille, vaan nimenomaan päinvastoin, kannustaa rakentamaan teemasta ilmiö, jota tarkastellaan monialaisesti, kaikki oppiaineet huomioon ottaen. Pyrimme kokoamaan opettajanoppaisiimme tehtäviä, joita oppilaat voivat toteuttaa sekä yksin että eri kokoisissa ryhmissä, sillä yhdessä oppiminen ja toimiminen on osa ilmiöpohjaista oppimista.

Opetussuunnitelmassa puhutaan todellisen maailman ilmiöistä. Viimeisin ilmiöoppimiseen perustuva opettajanoppaamme käsittelee juuri tällaistä, todellisen maailman ilmiötä, josta jokaisella oppilaalla on jonkinlainen kokemus. Kyseisen opettajanoppaan teemana on nimittäin koti.

“Värinauttien suuri kirja kodeista” on opettajanopas, joka sisältää 18 tarinaa ja värityskuvaa Utin taloista sekä 18 erilaista tehtävää saman teeman ympärille. Koti valikoitui opettajan oppaamme aiheeksi, koska koti on kaikille lapsille tuttu. Koti on hyvä teema monialaisen oppimiskokonaisuuden lähtökohdaksi, koska se on lapsille todellisen maailman ilmiö. Jokainen oppilas pystyy kertomaan jotakin kodistaan. Koti on myös teema, joka yhdistää oppilaita. Monikulttuurisessa luokassa se auttaa oppilaita ymmärtämään toistensa kulttuuria ja löytämään yhtäläisyyksiä sekä jakamaan tietoa ja ymmärrystä erilaisista kodeista.

Värinautti Annun ja Unnan kotikaupunki Utti, on yhdessä ideoimamme fiktiivinen kaupunki, jossa on 18 erilaista kotia ja asukasta. Utti on lempipaikkamme, sillä se mahdollistaa leikin ja sadun ja tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia teemojen monipuoliseen tarkasteluun. Värinautteina tavoitteenamme on kehittää ja ideoida uusia työskentelytapoja ja mahdollistaa monenlaista oppimista sekä jakaa tätä myös muiden opettajien kanssa. Toivomme, että materiaalistamme on mahdollisimman paljon iloa myös Alkuopetus­lehden lukijoille!

Tutustu opettajanoppaaseen!
]]>
<![CDATA[Iskälle, ukille, sedälle, vaarille!]]>Sun, 28 Oct 2018 18:42:16 GMThttp://varinautit.fi/blogi/iskalle-ukille-sedalle-vaarillePian on aika juhlia isää, vaaria, ukkia, setää tai kummia!

Kokosimme tälle sivulle lempitehtävämme, jotka mukautuu osaksi monenlaista lahjaa tai korttia!

Sanasokkelosta löytyy valtava määrä eri adjektiiveja ja niistä voi värittää mieluisimmat ja liimata kortin väliin!

Sattumarunosta voi taiteilla oman runon sanat leikkaamalla ja liimaamalla!

Aukkotarinan voi täydentää ja antaa lahjaksi valitsemalleen henkilölle!
]]>
<![CDATA[Värikkäästi kesää kohti]]>Sun, 20 May 2018 13:01:59 GMThttp://varinautit.fi/blogi/varikkaasti-kesaa-kohtiAurinko paistaa ja kesä on kohta täällä!

Tähän blogiin on kerätty suurin osa Värinauttien kesämateriaaleista. Tulosta mieluisat omaan käyttöösi ja jatka matkaa kesää kohti värikkäissä tunnelmissa!
]]>
<![CDATA[Värinauttien värikäs vappu]]>Tue, 17 Apr 2018 17:27:15 GMThttp://varinautit.fi/blogi/varinauttien-varikas-vappuVärinauttien vapun viettoon kuuluvat värityskuvat, tarinat ja sanasokkelot! Näiden materiaalien kanssa voit viettää värikästä vappua Värinauttien kanssa!
]]>
<![CDATA[Sattumarunoutta Värinauttien tapaan]]>Thu, 05 Apr 2018 09:44:32 GMThttp://varinautit.fi/blogi/sattumarunoutta-varinauttien-tapaan
Juttu on julkaistu alun perin Alkuopetus-lehden 1/2018 numerossa. 

Mitä jos ihan sattumalta sanoja paperille tipu­tellessa syntyisikin runo? Siitä ajatuksesta kaikki lähti. Värinauttien sattumarunot toimivat juuri niin.

Sattumaruno on matalankynnyksen sanataidetehtävä. Sen tekemisessä onnistuvat kaikki. Sattumarunoa ei nimittäin voi tehdä “väärin”. Aina syntyy runo. Se on yksi sattumarunoden parhaista puolista.

Käytämme sattumarunoutta paljon luokissa, joissa on eri tasoisia oppilaita, myös suomea toisena kielenä opiskelevia sekä vasta lukemaan oppineita oppilaita. Sattumaruno soveltuu hyvin myös näille oppilaille, sil­lä valmiit sanat tukevat heidän kielellistä kehitystään.

Onkin tärkeää, että jokainen oppilas saa tehdä tehtä­vää omalla tavallaan. Yksi suunnittelee tarkkaan, toi­nen poimii sanoja sattumanvaraisesti. Toiset tekevät runostaan täyttä dadaa ja liimaavat kaikki sanat sok­kona. Joku ehtii kirjoittaa samaan aikaan jopa useam­ man eri runon. Myös asettelut voivat olla persoonallisia ja oppilas saa käyttää niissä luovuut­taan.

Sattumarunot ruokkivat lapsen luovuutta juuri oikeas­sa määrin. Valmiit sanat ohjaavat kokeilemaan ja haastamaan itseään sanojen sommittelussa ja runon muodostuksessa. Parhaassa tapauksessa sattumaru­non tekeminen kasvattaa lapsen sanavarastoa ja tu­kee näin hänen itseilmaisuaan. Joidenkin tapauksessa sattumaruno iskee suoraan runosuo­neen, jonka jälkeen runoja syntyy sekä sattumalta et­tä suunnitellusti.
Sattumarunotunti ei tarvitse opettajalta suuria valmis­teluja. Tulostat luokkasi jokaiselle oppilaalle Värinaut­tien sivulta valmiin A4­-sivun täynnä erilaisia sanoja. Sitten oppilaat leikkaavat sanat irti paperista ja asette­levat ne uudestaan tyhjälle paperille niin, että niistä syntyy runo. Leikkaa, lue ja liimaa.

Voit tulostaa sattumarunon sanat valkoiselle paperille ja liimata muodostamasi runon värilliselle paperille. Tai tulostaa sattumaruno värilliselle A4­-paperille ja liimata sen valkoiselle paperille. Sattumarunon voi tietysti myös värittää itse ja miksei jopa koristella.
Sattumarunon ei tarvitse myöskään olla yksilötehtävä. Niitä voi tehdä myös pareittain tai miksei ryhmissäkin. Joskus haastamme oppilaitamme tekemään runoja joka toinen sana ­periaatteella parin kanssa. Samalla harjoitellaan yhteistyötä. Yhdestä luokkahuoneesta löytyy myös pieni laatikko, jossa on valmiiksi leikattu­na sattumarunojen sanoja, joista voi halutessaan laa­tia sattumarunon lyhyenä lisätehtävänä. Sattumalta voi myös runoilla kotona, sillä sattumarunon voi antaa kotiläksyksi tai lomatehtäväksi.

Olemme työskennelleet työparina, taidekasvattajina ja Värinautteina vuodesta 2010 lähtien. Värinautteilun li­säksi työskentelemme molemmat myös ala­asteen­ opettajina. Tavoitteenamme on luoda luovuuteen ohjaavaa, toiminnallistavaa ja osallistavaa matalan kynnyksen taidekasvatusmateriaalia alakouluikäisille. Näemme omassa työssämme luokanopettajina, miten Värinauttien materiaali toimii koulussa ja pyrimme jat­kuvasti kehittämään lisää oppilaita innostavaa materi­aalia.

Ensimmäinen Värinauttien sattumaruno syntyi vuoden 2013 joulukalenteriin, joka sisälsi 24 erilaista kuva­-ja sanataiteen tehtävää. Talvisen sattumarunon idea syntyi jääkaappimagneeteista, joita myytiin joulun ai­kaan useissa kaupoissa. Toiminnallemme on alusta asti ollut leimallista se, että nähdessämme jotain inspi­roivaa, mietimme heti, miten sitä voisi soveltaa, jatko­ kehittää ja muokata niin, että se toimisi luokassa oppilaiden kanssa. Ensimmäinen sattumaruno oli me­nestys, jonka jälkeen halusimme luoda runopohjia eri aiheisiin liittyen.

Talvisen sattumarunon jälkeen sattumarunoja onkin syntynyt eri teemoilla. Yksi liittyy Värinautteihin, toinen aakkosiin ja kolmas kesään. Löytyypä Värinauttien materiaalista myös yksi englanninkielinen sattumaru­no. Valmiina painossa odottaa jo sattumarunoja eri al­kukirjaimilla alkavilla sanoilla, jotka kootaan uuteen Värinauttien aakkoset ­kirjaan. Keväällä 2018 ilmestyy myös Värinauttien sattumarunosanoja äitienpäiväkort­tia varten. Ja lisää on tiedossa!

Värinautit toivottavat kaikille runollista ja värikästä ai­kaa sattumarunojen parissa!

Kuvia sattumarunoista voi jakaa Värinauttien kanssa myös Facebookissa ja Instagramissa tunnisteella #sattumaruno!

Kaikki Värinauttien sattumarunot voit tulostaa itsellesi ilmaiseksi osoitteesta http://varinautit.fi/sattumaruno.

Terveisin,
Mona Paalanen ja Anni Pöyhönen 


]]>
<![CDATA[Värinauttien kevätbingo]]>Sun, 01 Apr 2018 18:34:53 GMThttp://varinautit.fi/blogi/varinauttien-kevatbingoNyt on aika bongata kevään merkkejä Värinauttien kanssa!

Supersuosittujen Värinauttien bingojen sarja saa jatkoa nyt kevään kunniaksi.
Seuraa talven lähtöä ja kevään saapumista värittämällä havaintosi Värinauttien bingoon.

​Voit jakaa kuvan täytetystä kevätbingosta Instagramissa ja Facebookissa @varinautit #värinauttienbingo

Värikästä kevään odotusta kaikille!
]]>
<![CDATA[Lisätehtäviä Värinauttien aakkosiin]]>Sun, 18 Feb 2018 10:18:59 GMThttp://varinautit.fi/blogi/lisatehtavia-varinauttien-aakkosiinVärinauttien aakkoset on suursuosion saavuttanut materiaalikokonaisuus, joka sisältää värityskuvan ja tarinan jokaisesta suomen kielen kirjaimesta. Tämän lisäksi materiaaliin kuuluu opettajalle suunnattu tehtävämoniste, jossa on monialaisia tehtäviä. 

Oppilaille tarkoitettu värityskuva ja tarina on helppo ja hauska tapa tutustua suomen kielen kirjaimiin tai loistava lisätehtävä eri tilanteisiin. Nämä tehtäväsivut sopivat erinomaisesta myös eriyttämiseen, sillä niistä on saatavissa sekä tavutettu että ei-tavutettu versio tarinasta.

Kirjaimen värittäminen ja tarinan lukeminen ovat varmasti monelle tuttu työskentelytapa, mutta tässä blogitekstissä haluamme antaa muutaman idean, miten muuten materiaalia voi käyttää. Nämä ideat eivät ole maatamullistavia, vaan vinkkejä arkisiin oppimistilanteisiin, jotka ovat tarpeeksi yleisiä niin, että sopivat useimpien kirjainsivujen lisätehtäviksi.

  • Ympyröi tai alleviivaa tarinasta kaikki sanat, jotka alkavat kyseisellä alkukirjaimella. Kirjoita sanat vihkoosi ja valitse niistä muutama, joita käytät lauseissa. Kuinka monta sanaa löysit?
  • Piirrä pieni kuva tarinassa esiintyvistä samalla kirjaimella alkavista sanoista. Kirjoita kuvien alle sanat. Tästä muodostuu hauska kuvitettu sanakirjan sivu kyseisellä kirjaimelle alkavista sanoista. Voit lisätä myös muita samalla kirjaimella alkavia sanoja.
  • Jatka tarinaa. Lue tarina loppuun ja jatka tarinaa omaan vihkoosi. Mieti, mitä tarinan jälkeen voisi tapahtua.
  • Etsi tarinasta kaikki verbit, adjektiivit tai substantiivit. Kirjoita ne listaan vihkoosi.
  • Kirjoita kolme kysymystä, joihin löydät vastaukset tarinasta. Vaihda kysymyksiä kaverisi kanssa ja vastaa niihin kokonaisilla lauseilla. 
  • Piirrä kuva tarinan tapahtumista. 

Millaisia lisätehtäviä sinulla on ollut käytössä? Jaa ne Värinauttien kanssa jättämällä ideasi blogin kommentteihin!
Mukavia hetkiä Värinauttien aakkosten parissa!
]]>
<![CDATA[Talvinen värityskuva]]>Sat, 17 Feb 2018 13:41:10 GMThttp://varinautit.fi/blogi/talvinen-varityskuvaKaipaatko tekemistä talvipäiviin? Tulosta Värinauttien talvinen värityskuva ja nauti talvesta myös sisätiloissa!
]]>